Onze garanties

Wanneer u zaken wilt doen met een uitzendbureau is het van belang om van tevoren zeker te zijn over de risico’s die u als opdrachtgever loopt. U kunt namelijk nog steeds aansprakelijk worden gesteld door het falen van het uitzendbureau en onvoorzien met een hoge sanctie of naheffing belast worden. Bij West Team B.V. kunt u er zeker van zijn dat dit u niet zal overkomen!

Sinds 1997 een erkend familiebedrijf

Wij zijn als West Team B.V. sinds 1997 een erkend familiebedrijf, betrokken met het uitzenden van flexwerkers en uitzendkrachten. Wij hebben altijd kwaliteit als onze hoofddoel gekend en hebben dit ook al voor meer dan 24 jaar gewaarborgd. Wij werven zelf onze personeel en zijn ook gevestigd in Oost-Europese landen, waaronder Turkije en Bulgarije. Al onze personeel zijn gedreven, ijverige werkers en zijn het gezicht van West Team B.V.. Wij hebben momenteel meer dan 500 personeelsleden en zijn een met trots een belangrijke schakel in de branche.

SNA-Keurmerk

Wij zijn in het bezit van het Stichting Normering Arbeid (SNA) keurmerk. Hiermee kunt u zien dat wij aan de eisen van de NEN 4400-1 normering voldoen. De SNA-keurmerk geeft u als opdrachtgever een vrijwaring van enkele belangrijke aansprakelijkheden. 

Zo bent u gevrijwaard van eventuele claimen of boetes van niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en het niet naleven van het minimumloon en de minimale vakantiebijslag. Bovendien bent u ervan verzekerd dat wij een identiteitscontrole dienen uit te voeren en dienen te controleren of een flexwerker of uitzendkracht wel gerechtigd is om in Nederland werkzaamheden te verrichten. Ten slotte is het preveniëren van risico’s op aansprakelijkstelling en sancties voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk segment van het SNA-keurmerk.

Wij worden 2 keer in het jaar gecontroleerd op het correct betrachten van de verplichtingen voor het SNA-keurmerk.

Te allen tijde personeelsgegevens overzichtelijk

Wanneer u geringer betrokken bent bij uw arbeidskracht, ontstaat het risico dat u tegen verwonderingen aanloopt. Tijdens een controle van de arbeidsinspectie moeten alle arbeidskrachten documenten in orde moeten zijn. U moet er dus op kunnen vertrouwen dat uw uitzendbureau dit voor u in orde heeft gebracht.

Bij West Team B.V. houden wij er rekening mee dat inzicht in de bij u arbeidzame personeel een minimum eis is voor een betrouwbare samenwerking. Wij werken volledig transparant. Wij kiezen er daarom ook voor om de personeelsgegevens voor u als opdrachtgever 24/7 voorhanden te stellen via onze online tool. Op deze manier kunt u op ieder gewenste moment van de dag exact inzien wie er allemaal bij u aan het werk is!

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid is een keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers. De betreffende keurmerk is gebaseerd op de NEN 4400-1 maatstaf. Deze vermeld aan welke noodzaken je moet vervullen om aan te kunnen tonen dat je de “verplichtingen uit arbeid” nakomt. De onderneming moet…

  • … identificeerbaar zijn.
  • … aangifte en afdracht doen van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
  • … het loon betalen overeenkomstig de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • … een identiteitscontrole uitvoeren en ervoor zorgen dat de medewerkers arbeid in Nederland mogen uitvoeren.
  • … de risico’s op aansprakelijkstelling en boetes door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomen.

Met de SNA-keurmerk tonen wij aan dat wij ons altijd aan de regels en wetgevingen houden.

Onze referenties

Wilt u zich aanmelden als werknemer? Solliciteer dan nu

Call Now Button